mobile +358 40 861 0177 email KYSY@WEBTECHDESIGN.FI

Markkinointi

Markkinointi

Toteutamme erilaisia markkinoinnin suunnitteluun ja kehittämiseen liittyviä palveluja, jotka voivat olla yksittäisiä toteutuksia tai laajempia, koko­nais­valtai­sia kehittämisprojekteja. Jokainen pro­jekti suunnitellaan asiakkaan tarpeista ja toiveista lähtien ja viedään läpi asia­kasta kuunnellen, yhdessä ideoiden.

Markkinoinnin palveluilla tarkoitetaan mm. yrityksen graafisen ilmeen suun­nit­telua, markkinointiviestinnän sisäl­lön­tuo­tantoa, digimarkkinointia sekä muuta markkinoinnin strategista suunnittelua.

Sosiaalisen median markkinointi

Sosiaalisen median markkinointi on hyvin tärkeä työkalu monille yrityksille (verkkosivuille, verkkokaupoille, myyntiorganisaatioille sekä kivijalkakaupoille). SOME-markkinoinnin avulla yritys saa näkyvyyttä omalle tuotteelle, palvelulle ja toiminnalle. SOME-kampanjat on näppärästi kohdistettavissa eri kohderyhmille (ikä, sukupuoli, ammatti jne.).

Sähköposti­markkinointi

Sähköpostimarkkinointi on tärkeä osa yritysten digitaalista markkinointia. Se on nopea ja edullinen tapa viestiä suoraan kohderyhmälle. Web Tech Design tarjoaa yrityksille digitaalisen markkinoinnin tehostamiseksi sähköpostityökalun, joka muokataan yrityksen ilmeen näköiseksi. Sähköpostityökalun tilastot antavat suoraa palautetta viestien toimivuudesta ja vaikuttavuudesta.

Yritysilmeen suunnittelu

Yhdenmukaisen yritysilmeen suunnittelu on olennainen osa yrityskuvan rakentamista, sillä onnistunut graafinen ilme saa yrityksen erottumaan ja herättää asiakkaiden mielenkiinnon. Yrityksen graafisella ilmeellä tarkoitetaan mm. yrityksen logoa, typografiaa, värejä, muotoja, symboleja ja muita yritykseen liitettäviä visuaalisia elementtejä. Graafisen ilmeen tulee toistua yhdenmukaisena ja tunnistettavana kaikessa yrityksen viestinnässä.

Markki­noin­ti suunnitelma

Markkinoinnin suunnittelun lähtökohtana toimii yrityksen liiketoimintastrategia. Siksi markkinoinnin ja yritysviestinnän tavoitteet on määriteltävä yrityksen strategisten tavoitteiden mukaisesti. Web Tech Design toteuttaa markkinointisuunnitelmia ja tarjoaa apua muuhunkin strategiseen suunnitteluun asiakasyrityksen tarpeiden mukaisesti. Strategiset kehittämisprojektit aloitetaan aina kartoituksella, jonka pohjalta yhdessä määritellään projektin tavoitteet, laajuus, sisältö ja aikataulu.

Sisällön-
tuotanto

Web Tech Design tarjoaa ammattitaitoista apua myös markkinointiviestinnän sisällöntuotantoon. Mikäli tekstien ja muun sisällön tuottaminen www-sivuille, esitteisiin, mainoksiin tai sosiaaliseen mediaan tuottaa päänvaivaa, me autamme mielellämme.

Keskustele kanssamme hetki Markkinoinnin palveluista

tai lähetä emailia: kysy(at)webtechdesign.fi