mobile +358 40 861 0177 email KYSY@WEBTECHDESIGN.FI

Hakukoneoptimointi

Hakukoneoptimointi

SEO (Search Engine Optomization), eli hakukone­opti­mointi, on digitaalisen markkinoinnin tärkeimpiä työkaluja. Optimoinnilla pyritään varmistamaan, että yrityksesi tuotteet ja palvelut näkyvät hakukoneiden haku­tu­loksissa mahdollisimman korkealla ja että yrityksesi sivuston sisältö vastaa sitä, mitä potentiaaliset asiakkaat verkosta etsivät. Tämä edellyttää nettisivuston sisällön, metatietojen ja lähdekoodin muokkaamista sellaiseen muotoon, että hakukoneet ymmärtävät niitä paremmin. Oikein toteutettu hakukoneoptimointi parantaa yrityksesi sivuston näkyvyyttä ja sitä kautta nostaa sivuston kävijämääriä tuoden potentiaalisia asiakkaita sivustolle.

 

Hakukoneoptimointi voidaan jakaa kahteen eri osa-alueeseen

Hakukoneoptimointi voidaan jakaa kahteen osa-alueeseen; Sisällölliseen- sekä latausnopeuden optimointiin.

Sivuston nopeusoptimointi

Ihmetyttääkö sivuston näkymättömyys Googlessa vaikka sivustoa on jo hakukoneoptimoitu? Vika voi löytyä sivuston teknisestä toteutuksesta suhteessa sivuston lataukseen. Jokin aikaa sitten Google ilmoitti, että se keskittyy ensimmäisenä mobiilin indeksointiin, koska verkkosivuja selataan niin paljon mobiililaitteilla.

Nopeusoptimoinnissa tutkitaan (ja korjataan) mitkä asiat mahdollisesti hidastavat sivuston latausta. Hidastavia tekijöitä voivat olla mm. palvelin, liian suuret kuvat, teema, fonttien lataus väärästä paikasta, sivuston rikkinäiset lisäosat. Muita asioita mitä käydään läpi on miten sivusto mukautuu mobiilissa eri näyttökokoon.

Hidas ja mobiiliin mukautumaton sivusto saa Googlelta miinuspisteitä.

Sisällön hakukoneoptimointi

Ensisijaisesti tärkein verkkosivujen optimointi on yksilöllinen ja rele­vantti sisältö. Muita haku­näkyvyyt­tä parantavia tekijöitä sisällöllisesti on mm. optimoitavan sivun url, otsikko, sivun ensim­mäi­nen kappale, kuva (nimi, vaihtoehtoinen teksti),  sivun ensimmäinen kappale ja avainsanat sekä niiden tiheys tekstissä.

Älä kopioi kilpailijoiden sisältöjä, sillä Google huomaa kopioidut sisällöt ja antaa siitä miinuspisteitä.

 

Muutama fakta Googlesta:

  • 34% hakijoista klikkaa ensimmäistä hakutulosta
  • 17% klikkaa toista hakutulosta
  • 11% klikkaa kolmatta hakutulosta

 

MEILLÄ ON KAKSI ERI TYYPPISTÄ OPTIMONTIA VALITTAVISSA

Me toteutamme kahta eri tyyppistä optimointia; Normaalia tekstiin, meta-kuvauksiin, hakusanoihin ym. liittyvää optimointia sekä sivuston nopeuteen sekä latautumiseen liittyviä opti­moin­teja/ kustomointeja.

Hakukoneoptimoinnin lisäksi an­nam­me asiakkaalle raportin suoritetuista opti­mointi­töistä sekä paran­nus­ehdo­tuksen latausnopeuksien ja näkyvyyden parantamiseen entisestään. Haku­kone­optimointi ei ole viikon tai kahden projekti, vaan sitä tulee tehdä pitkäjänteisesti ja tuloksia mitataan ennemmin kuukausien kuin viikkojen jaksoilla.

Testaa sivustosi Googlen Test your mobile speed -työkalulla.Tutustu myös: Palvelinratkaisuihin  sekä Verkkosivut yrityksille.

Kevyt

Optimointi

Laaja

Optimointi

Optimointi

Sekä 6 kk seuranta

Keskustele kanssamme hetki hakukoneoptimoinnista

tai lähetä emailia: kysy(at)webtechdesign.fi