mobile +358 40 861 0177 email KYSY@WEBTECHDESIGN.FI

Sosiaalisen median markkinointi

Sosiaalisen median markkinointi - Web Tech Design

Sosiaalisen median markkinointi on hyvin tärkeä työkalu monille yrityksille (verkkosivuille, verkkokaupoille, myynti­organi­saa­tioille sekä kivijal­kakau­poille). SOME-markkinoinnin avulla yritys saa näkyvyyttä omalle tuotteelle, pal­ve­lulle ja toiminnalle. SOME-kam­pan­jat on näppärästi kohdistettavissa eri koh­de­ryh­mille (ikä, sukupuoli, ammatti jne.).

Me Web Tech Designissa toteutamme kaiken kokoiset sosiaalisen median kampanjat Facebookissa, Instagramissa sekä YouTubessa. Olemme luoneet kampanjoista paketit niin isojen kuin pienempien yritysten tarpeisiin. Omaam­me usean vuoden kokemuksen SOME-mark­kinoin­nista.

 

Sosiaalisen median markkinointi ja sen hyödyt

  • nopea vuorovaikutteisuus
  • kampanjan tulokset nähtävissä verrattain helposti suhteessa esim. printtimediaan
  • kohdistettavuus eri käyttäjäryhmille
  • hinta suhteessa kampanja-aikaan
  • monia erilaisia kanavia sekä toteutustapoja
  • parantaa myös verkkosivuston näkyvyyttä esim. Googlessa

 

Toki huonosti suunnitellusta kampanjasta saattaa olla yritykselle haittaakin. Esim. huonosti suunniteltu sisältö saattaa saada paljon negatiivista huomiota osakseen. Palkkaa siis osaaja ja keskity siihen mitä itse osaat tehdä parhaiten!

Tarjoamamme SOME-paketit:

FB/ Instagram

-kampanjat

Google

-mainonta

YouTube

-mainonta

Keskustele kanssamme hetki Sosiaalisen median markkinoinnista

tai lähetä emailia: kysy(at)webtechdesign.fi